Radyonik Re-İnformasyon Terapisi®

Yaratılışın içindeki bedensel, duygusal, düşünsel, ruhsal ve spiritüel tüm alanların bütünsel olarak uyumlanmasını sağlar.

Radyonik Re-İnformasyon Terapisi® 20. Yüzyılın başlarında Amerikalı tıp doktoru Dr. Albert Abrams tarafından geliştirilmiş ve bugün Avrupa ve Amerika’nın ‘alternatif enerji tıbbı’ uygulama alanlarında diğer terapilere başarıyla eşlik eden bir metod olarak yerini almıştır.

Radyonik Re-İnformasyon Terapisi® insan, hayvan veya bitkilerin, hatta cansız nesnelerin morfik informasyon alanları (bir başka deyimiyle yüksek bilinç alanları) ile direk olarak irtibata geçerek etkisini gösterir.

Sözü geçen yüksek bilinç alanlarında yaratılmış herşeyin öz enerjisi homöostasis, yani dengelenmiş durumdadır. İşte Radyonik Re-İnformasyon Terapisi®  bu denge durumunun özünü oluşturan kişisel yüksek bilinç alanına direk olarak ulaşarak, enerji dengesi bozulmuş bedensel, duygusal, düşüncel ve ruhsal alanların uyumlanmasını sağlar.

Radyonik ile bu yüksel bilinç alanındaki uyumlu durumdan ne kadar çok sapıldığı tespit edilir ve

bu sapmayı geriye döndürmek üzere kişisel morfik alan uyumlanır.

Not: Bu yüksek bilinç alanı değişik titreşimlerden oluşan tüm enerji alanlarının direk olarak bilgilendirildiği KAYNAKtır.

Radyonik Re-İnformasyon Terapisi®  hangi durumlarda yardımcı olabilir?  

 Kişisel enerji alanlarının güçlendirilmesini sağlar

 Hücrerelerin canlandırılmasını, fonksiyonlarının güçlenmesini sağlar

 İyi, doğru ve yeterli beslenme konularında destek olur

 Besin ve diğer maddelerin bünye uyumluluk testleri yapılır

 Sıra dışı kriz ve bunalım durumlarında destek olur:

Sorunlu ilişkiler, burn-out sendromu (yorgunluk, bitkinlik), uykusuzluk, öz güven yetersizliğinden kaynaklanan çaresizlik durumlarında ve bu durumlar nedeniyle bedene yansımış ağrıların, gerginliklerin vs.giderilmesinde yardımcı olur

 Bilinç altına kazınmış ve bize hayat amacımızın yolunda ilerlerken devamlı çelme takan tüm inançların yenilmesinde (bilinç altının yeniden bilgilendirilmesinde) yardımcı olur

 Şakra, meridyen ve aura gibi sübtil enerji sistemlerinin güçlendirilmesini sağlar

 Negatif (yani titreşimi düşük veya uyumsuz) enerjilerden korunmak üzere (nazar ve benzeri durumlar) destek verir

Radyonik Re-İnformasyon Terapisi®  Ücret Bilgisi

Kişisel ilk danışma + 4 haftalık yoğun uyumlanma: 400 €

Aynı konuyu işleyen her aylık uzatma için:  200 €

 

Toptan fiyatlar

4 aylık paket:   900 €

5 aylık paket: 1050 €

6 aylık paket: 1200 €

 

Not: Ücretler peşin alınır

Daha detaylı olarak biligilenmek için bana mail veya telefon ile baş vurabilirsiniz.